Ремонт на ВиК мрежи у дома

Публикация

Дата

17.06.2021

Категория

Новини

Водоснабдяването играе същата важна роля като доставката на електричество. Мрежите, през които се доставя вода, имат дълъг експлоатационен живот и изискват не само висококачествена поддръжка, но и ремонт на Вик части. За бързо идентифициране и надеждно отстраняване на проблема е необходимо да се използват специализирани устройства и инструменти, както и консумативи.

За да поддържате водоснабдителните системи в изправност, е добре да изпълнявате следните операции:

  • Поддръжка – Състои се от регламентиран набор от мерки, които позволяват поддържането на водоснабдителната система в изправност. Поддръжката включва: смазване и затягане на резбови връзки, навременна подмяна на износени части, почистване на малки механизми. Поддръжката е важна част от поддържането на функционирането на водоснабдителната система.
  • Освежаване – Вид ремонтни дейности, които не изискват дълъг интервал от време и разходи за голямо количество средства. Текущите ремонти включват: подмяна на уплътнения в помпените станции, монтаж на нови капаци на шахти, ремонт на въртящи се продукти. Според нормативните документи текущите ремонти не трябва да се извършват повече от веднъж годишно.
  • Основен ремонт – Тази работа изисква участието на специализиран персонал, инструменти, консумативи и различни части. По време на основен ремонт работата на водоснабдителната система спира за кратък период от време. Основният ремонт включва следните процедури: подмяна на износени части на помпени станции, подмяна на участъци от тръбопроводи с различна дължина, подмяна на филтри на пречиствателни възли и конструкции, промяна на кладенци за водоснабдяване.

Въз основа на резултатите от външния преглед се правят изводи за необходимостта от основен или текущ ремонт. Външната проверка е важна част от всяка система за водоснабдяване и изисква внимание от обслужващия персонал.

 

 

Основните елементи, които включват външен преглед са:

  • Диагностика на помпени станции, която проверява качеството на смазване на лагерите, определяне степента на износване на каучукови изделия, проверка на състоянието на резбовите връзки. Правят се подходящи бележки, които впоследствие се докладват на инженерния персонал.
  • Външна проверка на тръбопроводни мрежи. Определяне на течове или конденз, както и степента на херметичност на системата.
  • Проверка на филтри на пречиствателни станции, определяне нивото на тяхното запушване.
  • Изчисляване на необходимото ниво, при което гравитационните тръбопроводи функционират нормално.

Ремонтът на водоснабдителните системи винаги започва с външен преглед. Също така тази операция трябва да се извършва периодично за своевременно откриване на неизправности.

Много често срещан проблем във водоснабдителната система е запушването, което отнема малко време за отстраняване, много по-трудно е да се идентифицира. Това се отнася и за течове на вода, особено ако тръбопроводът е заровен.

СХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ